<<วิสัยทัศน์: "เป็นหน่วยงานส่งเสริมการผลิตภาคปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข"... ค่านิยม: "สามัคคี มีเมตตา รักษาความดี"...:: e-mail:pvlo_cnt@dld.go.th:: Tel/Fax 056-476 597 - 8 ::>>

  ปรับปรุง:
พฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557

หน้าหลัก

 โครงสร้างองค์กร
 ภารกิจงาน
 พ.ร.บ./กฏกระทรวง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 สถิติสัตว์
 รับสมัครงาน
 เอกสารเผยแพร่
 บทความ/งานวิจัย
 แผนที่สำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          (แบบ สขร.1
)
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

++รายละเอียดคุณลักษณะ++
เฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์

**ค้นหาชื่อข้าราชการ**

**สารสนเทศทรัพยากรบุคคล**

แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ.2556-2565

Iสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์I

Iแบบฟอร์มกรมปศุสัตว์I

I เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ I

IพนักงานราชการI

I ความรู้ IT I


PMQA หมวด 5
 

เว็บไซต์หน่วยงานกรมปศุสัตว์

Iกรมปศุสัตว์Iกองการเจ้าหน้าที่I

IกองแผนงานIสคบ.I

หนังสือพิมพ์

I ไทยรัฐ I เดลินิวส์ I มติชน I

I ข่าวสด I คมชัดลึก I ผู้จัดการ I
I กรุงเทพธุรกิจ I เส้นทางเศรษฐกิจ I
I แนวหน้า I สยามรัฐ I ไทยโพสต์ I
I Bangkok Post I  เนชั่น I
I กระแสหุ้น I ฐานเศรษฐกิจ I

ทีวี/เคเบิล

I ช่อง 3 I ช่อง 5 I ช่อง 7 I
I ช่อง 9 I ช่อง 11I  ITV I

I UBC I I Nation Channel l

กีฬา

I Live Score I I สยามสปอร์ต I
I Kickoff I

ข่าวสาร

I สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ I
I อสมท. I BEC NewsI
I สำนักข่าว BBC I
 
 


ระบบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์


สำหรับผู้ประกอบการ


สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553

บันทึกข้อมูล

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

***************************************************

กำหนดการสัมมนา โครงการ
Smart Farmer
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุมเรือนรับรองสวนนกชัยนาท

****************************************************


ปศุสัตว์ดาวเด่นจังหวัดชัยนาท
เกษตรกรผู้มีความริเริ่ม
และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
ในการสร้างผลงาน
เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพ
" นางศรีนวล  สืบศรี"

<<คลิก>>
 


 

****************************************************

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/โทรศัพท์
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร./โทรสาร 0-5647-6597-8
2. ทางเว็บไซต์
http://www.chainat.go.th/sub/dld/
 วันที่ 10 เมษายน 2557 นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 9 เมษายน 2557 นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 8 เมษายน 2557 นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 4 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนหัวยาง ...
วันที่ 3 เมษายน 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้าของ "นายจิรายุ เส็งพานิชย์" โดยการปลูกหญ้าแพงโกล่า การปลูกถั่วคาลวาเคท และรับอัดฟางฟ่อน เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป...
วันที่ 3 เมษายน 2557 นายปรีชา จิตณรงค์ ปศุสัตว์อำเภอหันคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 3 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนท่าไม้ อำเภอเมืองชัยนาท...
วันที่ 3 เมษายน 2557 นายสุรเชษฎ์ กระจายสี สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว กิจกรรม การทำหมันสุนัข-แมว ภายใต้ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557” ...
วันที่ 2 เมษายน 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้ "โครงการงานเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ 1 เมืองไทย ครั้งที่ 3" ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 2 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนศาลาปู่ปี...
วันที่ 1 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนบางตาทอง...
วันที่ 1 เมษายน 2557 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมล็ดข้าวพันธุ์ "ดีที่1" เมืองไทย ครั้งที่ 3 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ให้การต้อนรับ...
วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนร่วมใจพัฒนา...
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายธนฉัตร บุญภักดี ปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์และหนองมะโมง ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว...
วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี รับไก่สายพันธุ์ชัยนาท จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ชัยนาท เพื่อมอบให้เกษตรกรกลุ่มหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว ในเขตพื้นที่ บ้านลำคลองวัว หมู่ 16 ตำบล แพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี...
วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานด้านปศุสัตว์เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายธนฉัตร บุญภักดี ปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัจบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว...
วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการกำเนินงานของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมสายพันธุ์ชัยนาท...
วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายสุรเชษ์ กระจายสี สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายจักรินทร์ แสงประชุม เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ ออกเจาะเลือดสุกร เพื่อส่งตรวจหา โรค พี อาร์ อาร์ เอส...
วันที่ 14 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทออกตรวจประเมินและติดตามโครงการกิจกรรม 5ส ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ และออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตรวจเยี่ยมฟาร์มเป็ด และตรวจโรงฆ่าสัตว์...
วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ออกเจาะเลือดแพะเพื่อค้นหาโรคบลูเซโลซิลในแพะ ในฟาร์มแพะระดับเอ "ศรีนวลฟาร์ม"...

วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายราชพฤกษ์ สามคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1ออกตรวจติดตามประเมินผล เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์...

วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวเพศผู้ เมีย ในเขตพื้นที่ชุมชนท่าแจง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 25 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายราชพฤกษ์ สามคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นางสาวสุภาพร บรรจงแจ่ม เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะในพื้นที่เขต 1...
วันที่ 25 มีนาคม 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวเพศผู้และเมีย ในเขตพื้นที่ชุมชนเมตตาร่วมใจ...
วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท เข้าร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท  เพื่อแสดงความคิดเห็น แนวทาง การแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท...
วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2557...
วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2557...
วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี    นายสมยศ พวงแย้ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ออกหน่วยปฏิบัติการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
 
 

ภาพข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ปี พ.ศ.2557/ปี พ.ศ. 2556 /ปี พ.ศ. 2555

พัฒนาเว็บไซต์โดย  งานสารสนเทศ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

Tel. 0-5647-6597, 0-5647-6598
 
E-mail address:
pvlo_cnt@dld.go.th

 

 

นายชุมพล บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

 
KM สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
+ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2557 (Form1)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 (Form1/Form2)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 (Form 1 / Form 2)
+แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครั้งที่ 2/2555
+ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครั้งที่ 1/2555
 

ราชการใสสะอาด

+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 +แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 

เชื่อมโยงหน่วยงานที่สำคัญ

* ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
* โรงแรม/ที่พัก/สถานที่ท่องเที่ยว
* สินค้าOTOP/ไทยตำบล ดอท คอม
* ราคาทองคำ
* ตลาดหุ้น

* ตรวจสอบสภาพอากาศ

ตรวจผลเสี่ยงโชค

* ตรวจสลากรัฐบาล
* ตรวจสลากออมสิน
* ตรวจสลาก ธกส.